top of page

Regulamin Zasadniczy HR z dn. 17 lutego 2019
Preambuła: W trosce o przyszłość i zachowanie jedności - Wódz Naczelny w poczuciu odpowiedzialności ustanawia Regulamin Zasadniczy jako prawa podstawowe dla Klanu HR. 
My - Klanowicze HR, wzywamy wszystkich którzy dla dobra Klanu ten Regulamin będą stosowali, aby czynili to, dbając o zachowanie godności człowieka, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Klanu HR.

 

§1. Wódz
1.  Jest jeden
2. Jest nieusuwalny
3. Dba o bezpieczeństwo i godność klanowiczów,
4. Reaguje na spory wewnątrz-klanowe i wykroczenia,
5. Działa na rzecz dobra wspólnego klanowiczów,

6. Jego decyzje są niepodważalne.
 

 

§2. Oficerowie Naczelni oraz Oficerowie

1. Oficer Naczelny wspomaga Wodza w koordynowaniu Oficerami i ich pracą, zastępuje Wodza podczas dłuższej nieobecności w jego obowiązkach,
2. Oficerowie Naczelni i Oficerowie są wybierani przez Wodza,
3. Oficer jest klanowiczem który ma więcej uprawnień technicznych.
4. Oficer jest zobowiązany do utrzymywania porządku w Klanie (na discordzie, w grach: W3 i innych)
5. Oficer jest zobowiązany do pomocy klanowiczom,
6. Oficerowie Naczelni oraz Oficerowie mogą mieć upoważnienie do zapraszania nowych członków na W3R (tj. dawniej "Szaman")
7.  Ważniejsze decyzje obie funkcje konsultują z Wodzem.

§3. Klan HR
1. HoE Reforged - jest kontynuacją I Klanu HoE oraz II Klanu HoE (zachowuje ciąłgość historyczną),
2. Członkiem Klanu mogą zostać osoby grające z Klanem HR, niekoniecznie muszą być to osoby z W3R,
3. Osobę do klanu może dodać Wódz lub osoby upoważnione (tj. Szamani) do Rekrutacji.
5. Tylko Wódz może usunąć osobę z klanu, może to zrobić także na wniosek Oficerów lub większej grupy Klanowiczów,
6. Oficjalną stroną Klanu HR jest strona: http://clanhr.5p.pl/,
7. Klan opiera się na przyjaźni i współpracy, szerzenie nienawiści i szczucie Klanowiczów jest zabronione i potępiane przez kierownictwo HR,
8. Nie ma możliwości dodawania do klanu tzw. Multikont,
9. Pierwszeństwo gry z Klanem HR na W3, mają członkowie Klanu,
10. Każdy członek klanu który jest Hostem danej gry musi przestrzegać zasad związanych z pierwszeństwem klanowiczów (chyba, że gracz spoza klanu czeka bardzo długi czas),

11. Klanowicz godnie reprezentuje klan,

12. Klanowicz podlega pod opiekę ze strony Wodza oraz organów HR,

13. Ignorantia iuris nocet ~ Nieznajomość prawa szkodzi - nieprzeczytanie Regulaminu Zasadniczego przez Klanowicza lub gości Klanu HR nie zwalnia ich, z przestrzegania Regulaminu Zasadniczego,


4 lutego 2020 ~ Regulamin Zasadniczy HR
 

 

bottom of page